lính trong Tiếng Anh là gì?

lính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lính

  xem quân nhân

  chơi lính to play with toy soldiers

  lính gác ngoài cửa soldier on guard at the door

  rank and file; ranks

  từ lính leo lên tới cấp sĩ quan to come up through the ranks; to rise from the ranks

  giáng sĩ quan xuống làm lính to reduce an officer to the ranks

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lính

  * noun

  soldier; private

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lính

  soldier, private, policeman; military