lính ê-cốt trong Tiếng Anh là gì?

lính ê-cốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính ê-cốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính ê-cốt

    * dtừ

    jock