lính zuavơ trong Tiếng Anh là gì?

lính zuavơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính zuavơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính zuavơ

    * dtừ

    zouave