lính ma trong Tiếng Anh là gì?

lính ma trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính ma sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính ma

    stopgap; non-existent soldier