lính mỹ trong Tiếng Anh là gì?

lính mỹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính mỹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lính mỹ

  * dtừ

  gi, sammy

  * ttừ

  gi

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lính Mỹ

  American soldier