lính thủy trong Tiếng Anh là gì?

lính thủy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính thủy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính thủy

    * dtừ

    gyrene, bluejacket, sailor, killick; seaman

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lính thủy

    seaman, sailor