lính áo xám trong Tiếng Anh là gì?

lính áo xám trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính áo xám sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính áo xám

    * dtừ

    grey-coat