lính quýnh trong Tiếng Anh là gì?

lính quýnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính quýnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lính quýnh

  * đtừ

  to bungle

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lính quýnh

  * verb

  to bungle

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lính quýnh

  to bungle