lính dự bị trong Tiếng Anh là gì?

lính dự bị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính dự bị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính dự bị

    * dtừ

    reservist