lính thổ nhĩ kỳ trong Tiếng Anh là gì?

lính thổ nhĩ kỳ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lính thổ nhĩ kỳ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lính thổ nhĩ kỳ

    * dtừ

    janizary