lên men trong Tiếng Anh là gì?

lên men trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên men sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lên men

  to ferment

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lên men

  * verb

  to ferment

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lên men

  to ferment