lên bộ trong Tiếng Anh là gì?

lên bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên bộ

    * dtừ

    disembarkation

    * nđtừ

    disembark