lên án trong Tiếng Anh là gì?

lên án trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên án sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lên án

  to accuse; to condemn

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lên án

  * verb

  to condemn; to sentence; to judgment

  lên án tử hình người nào: to condemn someone to death

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lên án

  to accuse, sentence