lên mây trong Tiếng Anh là gì?

lên mây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên mây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên mây

    xem lên tận mây xanh

    đưa ai lên mây (tâng bốc quá đáng) to praise/extol somebody to the skies