lên bằng khí cầu trong Tiếng Anh là gì?

lên bằng khí cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên bằng khí cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên bằng khí cầu

    * nđtừ

    balloon