làm thưa người trong Tiếng Anh là gì?

làm thưa người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm thưa người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm thưa người

    * ngđtừ

    depopulate