làm ít trong Tiếng Anh là gì?

làm ít trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm ít sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm ít

    * ngđtừ

    underdo