làm cỏ trong Tiếng Anh là gì?

làm cỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm cỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • làm cỏ

  to weed

  làm cỏ lối đi to weed an alley

  * nghĩa bóng to shoot up

  làm cỏ một buôn làng to shoot up a mountainous village

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • làm cỏ

  * verb

  to weed, to shoot up

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • làm cỏ

  to cut or mow grass, cut or mow the lawn