làm bộ trong Tiếng Anh là gì?

làm bộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm bộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • làm bộ

  xem giả vờ

  làm bộ với ta chỉ vô ích thôi! there's no point in pretending to me!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • làm bộ

  Demur insincerely

  Ăn thì ăn ngay, đừng làm bộ: Don't demur insincerely, if you feel like eating, just eat

  Give onself airs.

  (địa phương)Feign, simulate, pretend

  Làm bộ làm tịch: To give oneself airs and graces

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • làm bộ

  conceited; to pretend to