làm bí trong Tiếng Anh là gì?

làm bí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm bí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm bí

    * ngđtừ

    oppilate