làm hả trong Tiếng Anh là gì?

làm hả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm hả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm hả

    * đtừ exhale