làm gờ trong Tiếng Anh là gì?

làm gờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm gờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm gờ

    * dtừ

    milling, edging