làm đổ trong Tiếng Anh là gì?

làm đổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm đổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm đổ

    spill; bring down

    bão làm đổ nhiều cây the storm blew down many trees

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm đổ

    spill, bring down