làm mù trong Tiếng Anh là gì?

làm mù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm mù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm mù

    * ngđtừ

    haze