làm ổ trong Tiếng Anh là gì?

làm ổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm ổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm ổ

    * nđtừ

    nestle