làm bố trong Tiếng Anh là gì?

làm bố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm bố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm bố

    to be a father