làm thành góc trong Tiếng Anh là gì?

làm thành góc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm thành góc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm thành góc

    * dtừ

    angulation

    * ngđtừ

    angulate