làm ra vẻ nghệ sĩ trong Tiếng Anh là gì?

làm ra vẻ nghệ sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm ra vẻ nghệ sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm ra vẻ nghệ sĩ

    * dtừ

    artiness

    * ttừ

    arty