làm nhẹ nghĩa trong Tiếng Anh là gì?

làm nhẹ nghĩa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm nhẹ nghĩa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm nhẹ nghĩa

    * dtừ

    diminutiveness