làm nghèo khổ trong Tiếng Anh là gì?

làm nghèo khổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm nghèo khổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm nghèo khổ

    * dtừ

    impoverishment