làm mờ nét ảnh trong Tiếng Anh là gì?

làm mờ nét ảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm mờ nét ảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm mờ nét ảnh

    * ngđtừ

    vignette