làm mất danh giá trong Tiếng Anh là gì?

làm mất danh giá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm mất danh giá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm mất danh giá

    * dtừ

    degradation

    * ngđtừ

    degrade