làm mất canxi trong Tiếng Anh là gì?

làm mất canxi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm mất canxi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm mất canxi

    * dtừ

    decalcification

    * ngđtừ

    decalcify