làm giảm uy tín trong Tiếng Anh là gì?

làm giảm uy tín trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm giảm uy tín sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm giảm uy tín

    * đtừ detract