làm cho tốt hơn trong Tiếng Anh là gì?

làm cho tốt hơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm cho tốt hơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • làm cho tốt hơn

  * dtừ

  ameliorator, amelioration, improvement

  * ngđtừ

  amend

  * ttừ

  improvable, ameliorative