làm chấn động trong Tiếng Anh là gì?

làm chấn động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm chấn động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm chấn động

    * ngđtừ

    concuss