làm câm miệng trong Tiếng Anh là gì?

làm câm miệng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm câm miệng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm câm miệng

    * ngđtừ

    quench