làm bị thương trong Tiếng Anh là gì?

làm bị thương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm bị thương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm bị thương

    * ngđtừ

    do