làm bằng vải tồi trong Tiếng Anh là gì?

làm bằng vải tồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm bằng vải tồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm bằng vải tồi

    * ttừ

    shoddy