làm bằng gỗ sồi trong Tiếng Anh là gì?

làm bằng gỗ sồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm bằng gỗ sồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm bằng gỗ sồi

    * ttừ

    oaken