làm bằng gỗ mun trong Tiếng Anh là gì?

làm bằng gỗ mun trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm bằng gỗ mun sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm bằng gỗ mun

    * ttừ

    ebony