làm bằng đồi mồi trong Tiếng Anh là gì?

làm bằng đồi mồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm bằng đồi mồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm bằng đồi mồi

    * ttừ

    tortoise-shell