làm đi làm lại trong Tiếng Anh là gì?

làm đi làm lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm đi làm lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm đi làm lại

    * ngđtừ

    iterate