weld size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weld size

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kích thước đường hàn