welder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welder.

Từ điển Anh Việt

 • welder

  * danh từ

  thợ hàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welder

  * kỹ thuật

  máy hàn

  thợ hàn

  toán & tin:

  thợ hàn, máy hàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • welder

  joins pieces of metal by welding them together