weldery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weldery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weldery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weldery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weldery

    * kỹ thuật

    xưởng hàn