weld crack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weld crack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weld crack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weld crack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weld crack

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  đường hàn nứt

  hóa học & vật liệu:

  nứt khe hàn