welded dike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded dike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded dike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded dike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded dike

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mạch đá gắn kết