welded steel structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded steel structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded steel structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded steel structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welded steel structure

    * kỹ thuật

    kết cấu thép hàn