welded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welded.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welded

  * kỹ thuật

  được hàn

  hàn

  điện:

  được hàn chặt